Cultură şi învăţământ

Educația

Învățământul preșcolar este asigurat de câte o gradiniță amplasată în fiecare sat, cu excepția satului Fufez, în anul 2001 fiind înscriși în cadrul acestor grădinițe un număr de 144 copii cu vârste cuprinse între 3 si 6 ani.
Învățământul școlar este susținut de cele două școli primare, cu clasele I-IV, din satele Halmășd. Populația școlară pe anul școlar 2001-2002 era de 270 elevi, din care un număr de 154 elevi frecventau cursurile claselor I-IV și 116 elevi cele ale claselor V-VIII. Predarea în aceste școli se face în limba română. Copiii din satul Fufez frecventează școală din comună Șinteu, județul Bihor, unde este organizat învățământul în limba slovacă, limba maternă a tuturor locuitorilor satului.

Distanța până la școli și grădinițe este de 2 km. Școlile și grădinițele beneficiază de un sistem de informatizare satisfăcător. Personalul didactic se desfășoara astfel: nr. cadre didactice titulare 16, n nr. cadre didactice suplinitoare calificate 12, nr. cadre didactice necalificate 8.

Numărul spațiilor școlare este de 30, din care 6 săli de grupă, 20 săli de clasă, 1 cabinet, 2 laboratoare și 1 bibliotecă. Școlile au o dotare învechită în cea mai mare parte, în ultimul an dotarea s-a îmbunătățit prin achiziționarea de carte școlară, material sportiv, planșe și materiale pentru laboratoarele de fizică-chimie.
Cultura, culte și arta

Satele comunei sunt sate vechi, urme ale așezărilor omenești datând încă din epoca fierului, mărturie stând descoperirile făcute pe teritoriul comunei. O astfel de descoperire este Cetatea din epoca fierului, Hallstatt, situată pe partea stângă a drumului DN 1H Șimleu Silvaniei-Aleșd, între satele Aleuș și Halmășd, la o distanță de aproximativ 1,5 km de satul Halmășd și Cetatea medievală - Pădurea Cetățuie.
Alături de aceste situri arheologice, în comună au fost declarate monumente de arhitectură: Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, ce datează din secolul XVIII, fiind situată în centrul satului Halmășd și Moara de apa din valea Morilor, construcție realizată în anul 1850.
Elementele etnografice și folclorice ce se păstrează și până în zilele noastre sunt costumele populare bogat ornamentate, cusăturile, țesăturile și broderiile, dansurile și cântecel populare cu specific local: învârtitul, manantalul și șchiopul. Sunt păstrate obiceiurile și tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă, de Paști, precum și alte sărbători religioase.
Religia predominată este cea ortodoxă, în fiecare sat, cu excepția satului Fufez, existând câte un lăcaș de cult. Alături de religia ortodoxă mai există în comună cultul greco-catolic.