Infrastructura

STRUCTURI PUBLICE
Comuna Halmăşd a realizat îmbunătăţiri substanţiate ale infrastructurii sediului primăriei prin: modernizarea spaţiului, dotarea fiecărui compartiment cu sistem informatizat şi mobilier, 6 calculatoare, acces la internet de viteză medie, 1 fax, 3 imprimante etc.
Sediul administraţiei publice are o suprafaţă de 500 mp şi este situat în localitatea Halmăşd , str. Principala nr. 339
În comună există 4 şcoli şi 4 grădiniţe într-o stare de funcţionare destul de bună. În fiecare sat aparţinător comunei funcţionează cîte o şcoală cu clasele I-IV şi câte o grădiniţă cu orar normal cu exceptia satului Fufez În satul Halmăşd funcţionează o şcoală cu clasele I-VIII. Numărul de elevi înregistrat în clasele I-VIII este de 335, iar rata de promovabilitate este de 97%. Gradul de ocupare a şcolilor şi a gradiniţelor este de 50%.
Distanţa până la şcoli şi gradiniţe este de 2 km. Şcolile şi grădiniţele beneficiază de un sistem de informatizare satisfăcător. Personalul didactic se desfăşoară astfel: nr. cadre didactice titulare 16, n nr. cadre didactice suplinitoare calificate 12, nr. cadre didactice necalificate 8.
Numărul spaţiilor şcolare este de 30, din care 6 săli de grupă, 20 săli de clasa, 1 cabinet, 2 laboratoare si 1 biblioteca. Scolile au o dotare invechita in cea mai mare parte, in ultimul an dotarea s-a imbunatatit prin achizitionarea de carte scolara, material sportiv, planse si materiale pentru laboratoarele de fizica-chimie.
In comuna exista un camin cultural in Halmăşd cu un grad de deteriorare de 30%
In cadrul comunei se regasesc 4 biserici intr-o stare buna de functionare, în fiecare sat câte una cu exceptia satului Fufez în care nu există biserică, locuitorii acestui sat de etnie slovacă şi de religie romano-catolică frecventează biserica din satul Sinteu judetul Bihor.
In satele Halmăşd şi Drighiu functionează în spatii ce apartin primăriei, câte o capelă a cultului de credincioşi greco-catolici.

Structuri tehnico-edilitare
Sursele de apă existente pe teritoriul comunei sunt râurile și fântânile. Există patru rețele de apă care asigură alimetarea cu apă a satelor Halmăşd, Aleuş şi Cerişa, fără fosa septică și stație de epurare, neexistând canalizare, Apa care alimentează satele este captată din apele de suprafaţă ce curg în pădurile din amonte, colectată prin cădere liberă în bazine de beton şi distribuită tot prin cădere liberă în aducțiunile de apă care alimentează peste 90 % din gospodăriile celor trei sate.. Apa nu este tratată - . În comună există peste 100 de fântâni construite din piatră care constituie principala sursă de apă potabilă.
Rețelele de alimentare cu apă sunt impropri care se întind pe o lungime de 20 km.
Din totalul gospodăriilor din cadrul comunei 80% au rețele de apă impropri, fără canalizare.
În comună nu există rețea de alimentare cu gaze, alimentarea făcându-se numai prin butelii.
Toate satele beneficiează de energie electrică, există rețea de telefonie fixă în proporție de 60% Halmăşd, Drighiu şi Aleuş, rețea de cablu în proporție de 70% în satul Halmăşd, Comuna nu beneficiază de sistem de salubrizare având gropile de gunoi impropri.
 
Căi de comunicare și acces
Rețele și mijloacele de comunicații sunt: telefonia fixă, internetul, oficiul poștal. Rețeaua stradală a comunei este alcatuită din: drumuri comunale şi străzi 50 km, drumuri forestiere 20 km.
Starea acestor drumuri este împărțită astfel:
- drumuri asfaltate 20 km (Drumul National 1H PE TERITORIUL SATELOR Drighiu şi Halmăşd, DJ 109 P- pe teritoriul satului Halmăşd, DC Aleuş- Plopiş, DC Drighiu - Bozieş şi străzile principale din Halmăşd, Aleuş şi Drighiu.
- drumuri de pământ 30 km ( drumuri de exploatare forestiere, agricole, drumul de acces în satul Fufez şi la gospodăriile izolate ale satelor.

Restul drumurilor sunt pietruite cu balast.
Mijloacele de transport existente sunt:
- un autobuz care circulă zilnic pe traseul Halmăşd Drighiu Suplacul de Barcău
- două autobuze pentru elevi pe perioada cursurilor școlare pe traseele: Halmăşd- Drighiu Simleu Silvaniei şi Cerişa Șimleu Silvaniei .
- 2 microbuze private care circulă pe trasele Halmăşd -Drighiu- Nuşfalău şi Aleuş- Drighiu-Nusfalău şi transportă muncitorii la SOCIETATEA COMERCIALĂ HANNA situată pe teritoriul satului Nuşfalău.