Istoricul localităţii

Satele comunei sunt sate vechi, atestate documentar încă din secolele XIII-XIV, excepția satului Fufez care este o localitate relativ mai nouă. Satul Halmășd apare pentru prima dată în documentele vremii în anul 1341 cu denumirea de Halmăș, celelalte sate ale comunei fiind atestate documentar dupa cum urmează:
• Aleuș: 709 - Elye
• Cerișa: 1477 - Cserese
• Drighiu: 1216 - villa Detrelu
• iar localitatea Fufez datează din anul 1956 - Fufez.

În decursul timpului sunt pomenite în diverse documente existența unor clădiri importante, astfel:
• Halmășd: Biserica de piatră din 1802, Școala din piatră construită în 1872
• Aleuș: Biserica de lemn, construită în 1722
• Ceriș: Biserica de lemn, construită în 1834
• Drighiu: Biserica de lemn din 1794