Populația

La ultimul recensământ efectuat în anul 2002, populația număra 2617 locuitori. Din punct de vedere etnic, populația prezintă următoarea structură: 86,89 % români, 0,15 % maghiari, 11,38 % rromi, 1,52% slovaci şi 0,06% alte nationalităţi

În ultimii ani a avut loc o diminuare a numărului de locuitori datorită, în principal, sporului natural și fenomenului de migrare spre centrale urbane sau spre străinatate.
În momentul de față densitatea numărului de locuitori este de 43 loc/kmp, reflectând un caracter slab de populare și situându-se sub media națională (100 loc/kmp). Media de vârstă este de 50 de ani.
Din punct de vedere etnic, populația este alcătuită din români, slovaci, rromi, .
Pe teritoriul comunei se regăsesc 10 cimitire, din care 4 în localitatea Halmăşd , 2 în localitatea Cerişa, 2 în localitatea Drighiu şi 1 în Aleuş. Consiliul Local dorește înființarea unor capele pe lângă cimitire.