Primăria Halmăşd

Bine aţi venit pe site-ul Primăriei Halmăşd!

Comuna Halmăşd este situată în partea de sud-vest a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de oraşul Simleu Silvaniei şi 48 km faţă de municipiul Zalău - resedinţă de judeţ. Ocupă o suprafaţă de 59,79 kmp, ceea ce reprezintă 1,56% din suprafaţa totală a judeţului.Relieful comunei este deluros fiind brăzdat de râurile ce străbat comuna. Reţeaua hidrografică este formată din cele patru cursuri de apă principale ce strabat şi satele comunei: Valea Mare, Valea Drighiu, Valea Cerisei, Valea Tunii, acestea fiind şi principalii afluenţi de pe teritoriul comunei ai râului Barcău.

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
 

În perioada 04.12.2013.-04.06.2015. Comuna HALMASD, împreună cu UAT Județul Sălaj, UAT Oraș Cehu Silvaniei, UAT Oraș Jibou și alte 12 comune, implementează proiectul "Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj". Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

  

Valoarea totală a proiectului este: 6.734.605,00 lei (inclusiv TVA), din care:
- valoare eligibilă: 6.734.605,00 lei
- cofinanţare: 134.692,10 lei
- asistenţă financiară solicitată: 6.599.912,90 lei


Obiectivul principal al proiectului: 

- creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT- urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia şi folosinţa terenurilor agricole.


Rezultate obţinute:
- Sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltat şi implementat prin proiect pentru Consiliul Judeţean Sălaj şi 15 UAT-uri partenere;
- 4 Servicii publice electronice realizate prin proiect;
- Soluţie informatică pentru gestionarea activităţilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe şi impozite locale, evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate);
- 130 de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate;
- 2 persoane instruite pentru asigurarea mentenanţei produselor software implementate
Free MP3 Downloads Descarca de pe YouTube in Mp3 Youtube to Mp3 YouTube Mp3 Download Trilulilu Download YouTube Downloader
 

Cuvântul Primarului

În calitate de primar al comunei Halmăşd, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

Primar Puşcaş Gavril