Anunț începere implementare proiect- „Achiziție microbuze nepoluante în scop comunitar în zona rurală Nușfalău – Halmășd”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Anunț începere implementare proiect

                                         

Beneficiar: Comuna Halmășd                    

 

Comuna Halmășd, Județul Sălaj anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „Achiziție microbuze nepoluante în scop comunitar în zona rurală Nușfalău – Halmășd, județul Sălaj”finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul IV: Coeziune socială și teritorială, Componenta C10: Fondul local, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante). Proiectul este depus în cadrul parteneriatului zona rurală Nușfalău – Halmășd, județul Sălaj, constituit din Comuna Nușfalău în calitate de lider de proiect și comuna Halmășd în calitate de partener.

Obiectiv general: îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. 

Obiectivul specific al proiectului: Achizitionarea microbuzelor electrice și instalarea statiilor de reincarcare reprezinta o necesitate pentru comunele Nușfalău și Halmășd, intrucat in prezent acestea nu detin un mijloace de transport in scop comunitar sau servicii de transport locale. 

 

De asemenea, proiectul prevede instalarea a patru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

 

Cod proiect: PNRR C10-I1.1-104

Valoarea totală a proiectului: 3.514.807,80 lei

Valoarea eligibilă din PNRR: 2.953.620,00 lei

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 561.187,80 lei

Perioada de implementare a proiectului: 40 de luni

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

PRIMAR,

PUȘCAȘ GAVRIL

Ultima actualizare: 13:55 | 17.06.2024

Sari la conținut